Aday Özgeçmiş Oluşturdu

  Beyoğlulu Yeni İşe Yerleştirildi

işverenler ile iş arayanlar
BEYİM de buluşuyor
Beyoğlu Yerinde İstihdam Şartı

Beyoğlu Yerinde İstihdam Şartı

Beyoğlu Yerinde İstihdam Şartı

1. Yerinde istihdamı modern sosyal devletin rasyonel ekonomi politikasının vazgeçilmez hedeflerinden say.

2. Şehrin istihdam ve eğitimle ilgili güncel verilerini topla; bunların ışığında yerinde istihdama yönelik rasyonel stratejiler geliştir.

3. Vatandaşın iş sahibi olup hayatını kazanabilmesini vazgeçilmez insan haklarından biri kabul et.

4. İstihdamı artırmaya yönelik politikalar geliştirip uygulamayı, çalışma koşullarını iyileştirmeyi, sosyal güvenceyi tesis etmeyi kamu otoritesinin vatandaşlara karşı sorumluluklarından biri olarak gör.

5. Çalışma koşullarının, emeğe karşılık ücretin insani ölçülerde olması gerektiğini vurgula.

6. İşe alımda her türlü cinsel, dinsel, ırksal, ideolojik ayrımcılıkla mücadele et; eşitlikçi ve demokratik çalışma koşulları sağla.

7. İşe alım sürecinde dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcılık uygula.

8. Meslek sahibi yapmaya ve mesleki gelişime yönelik eğitim projeleri üret, ilgili kurumları koordine et ve uygula.

9. İş talep edenle işvereni buluşturmak üzere pratik kanallar inşa et ve bunları daima açık tut.

10. Vatandaşın yaşadıkları lokasyonlarda istihdam edilmesini destekle ve kolaylaştır.

11. Şehrin ticari ve ekonomik hayatını istihdamı artırmaya yönelik geliştir; oluşan yeni iş fırsatlarından şehir sakinlerinin eşit ve adil şekilde faydalanmasını sağla.

12. Şehrin varlık sebebi ile örtüşen, şehir kimliğinin parçası olan ekonomik faaliyetleri destekle; şehrin gelecek vizyonu ile örtüşmeyen ekonomik faaliyetleri dışarıya transfer et.